Disciplinary Actions

Thomas Azman, O.D. TA 0678 June 9, 2021    Order of Termination of Probation
Thomas Azman, O.D. TA 0678 April 10, 2020    Final Order -Probation
Thomas Azman, O.D., TA 0678  May 8 1984    Consent Order ​
Thomas Azman, O.D., TA 0678 September 9 1985 Consent Order
Ace Foster Armani, O.D., DA 2032 Summary Suspension of License
Ace Foster Armani, O.D., DA 2032 Final Order of Revocation
Sandi Blaney, Unlicensed  Final Consent Order
Philip Berry, O.D., TA 0980  Consent Order
Philip Berry, O.D., TA 0980  Order Lifting Probation
Terrisa Jo Drake, O.D., Applicant Denial of Application for Licensure
Philip Berry, O.D., TA 0980  Order Lifting Probation
Saul Jose Peraza Cease and Desist Order
Mark L.  Farbman, O.D., TA 0646  Consent Order
Mark L. Farbman, O.D., TA 0646 Order Lifting Suspension and Probation
Luis Egberto Gomez Cease and Desist Order
Luis Egberto Gomez (Unlicensed) Final Consent Order
Saul Jose Peraza(Unlicensed) Final Consent Order
Vernon Reese, O.D., TA 0584  Consent Order
Vernon Reese, O.D., TA 0584  Order Lifting Probation
Joseph Rosana, O.D. TA 2006 Surrender of License
Joseph Rosana, O.D. TA 2006 Order Lifting Summary Suspension June 2018
Joseph Rosana, O.D. TA 2006 June 2017 Summary Suspension
Martin Tomko, O.D.,TA 1094 December 27 2008 Consent Order
Martin Tomko, O.D., TA 1094 May 13 2010 Consent Order
Martin Tomko, O.D. TA 1094 December 13, 2011 Final Decision and Order
Omar Manna, O.D.  Consent Order
Harry Hart, O.D. TA 0626 November 2012 Consent Order
Harry Hart, O.D. TA 0626 May 2013 Surrender of License
Vicky Wong, O.D. TA 2366 July 2016 Consent Order
Muhammad S. Akhtar, O.D. Final Order - Denial of Application